Hệ thống pháp luật lao động Việt Nam

binhduong24h.top chia sẻ Hệ thống pháp luật lao động Việt Nam là một tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động,… nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Cấu trúc hệ thống:

 1. Hiến pháp: Là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất, quy định những nguyên tắc cơ bản về quyền lao động, tự do lựa chọn nghề nghiệp, bình đẳng trong lao động,…
 2. Luật Lao động: Là văn bản quan trọng nhất trong hệ thống pháp luật lao động, quy định chi tiết về các quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, thời giờ làm việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội,…
 3. Nghị định của Chính phủ: Do Chính phủ ban hành để thi hành Luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật khác về lao động.
 4. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Lao động, Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác về lao động.
 5. Văn bản quy phạm pháp luật của địa phương: Do Hội đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Tham khảo trang chủ công ty luật TL LAW tốt nhất

Một số văn bản quan trọng:

 • Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14: Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, quy định nhiều nội dung mới như hợp đồng lao động không xác định thời hạn, lao động thời vụ, làm việc thêm giờ, nghỉ việc,…
 • Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13: Quy định các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động trong quá trình làm việc.
 • Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13: Quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội,…

Một số điểm mới nổi bật của Bộ luật Lao động 2019 so với luật lao động trước đây:

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) là văn bản pháp luật mới nhất về luật lao động hiện đang áp dụng tại Việt Nam.

 • Mở rộng phạm vi điều chỉnh: Luật lao động 2019 áp dụng cho tất cả người lao động và người sử dụng lao động trong các quan hệ lao động, bao gồm cả lao động làm việc trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, lao động làm việc cho người sử dụng lao động là cá nhân và lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.
 • Tăng quyền và lợi ích cho người lao động: Luật lao động 2019 quy định nhiều quyền và lợi ích mới cho người lao động như: quyền được bảo vệ việc làm, quyền được đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp, quyền được nghỉ ngơi, giải trí, quyền được tham gia quản lý, quyền được bảo vệ sức khỏe, an toàn lao động, quyền được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…
 • Thay đổi về thời giờ làm việc: Luật lao động 2019 quy định thời giờ làm việc bình thường là 8 giờ/ngày, 40 giờ/tuần. Người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động làm thêm giờ nhưng không quá 30 giờ/tháng và 120 giờ/quý.
 • Thay đổi về chế độ nghỉ phép: Luật lao động 2019 quy định người lao động có 12 ngày nghỉ phép năm/năm. Người lao động làm việc liên tục từ 1 năm trở lên được cộng thêm 1 ngày nghỉ phép/năm.
 • Thay đổi về chế độ bảo hiểm xã hội: Luật lao động 2019 quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định cụ thể trong Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế.

Tham khảo các dịch vụ luật sư cơ bản

Ngoài Bộ luật Lao động 2019, còn có một số văn bản pháp luật khác liên quan đến luật lao động cũng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 như:

 • Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động
 • Thông tư số 03/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ ngơi, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng và chế độ trực của người lao động
 • Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ làm việc, thời giờ làm việc, thời gian nghỉ giữa giờ, làm thêm giờ, nghỉ việc riêng và chế độ trực của người lao động

Bài viết nên xem: Luật đất đai là? Những nhu cầu thế nào mới cần tư vấn Luật đất đai nên dùng nhất

Lưu ý: Hệ thống pháp luật lao động thường xuyên được bổ sung, sửa đổi. Do vậy, cần cập nhật thông tin thường xuyên để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thông tin sau đây sẽ giúp ích cho bạn:

 • Các quy định của luật lao động có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, bạn nên cập nhật thông tin mới nhất về luật lao động để đảm bảo quyền và lợi ích của mình.
 • Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về luật lao động, bạn có thể liên hệ với cơ quan lao động địa phương hoặc các tổ chức tư vấn pháp luật uy tín để được giải đáp.

Chúc bạn tìm hiểu thành công!

By Key Su

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *